privacyverklaring

Persoonlijke gegevens van deelnemers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. PinkbijDuurstede verwerkt jouw persoonsgegevens om je te kunnen laten deelnemen aan onze lotgenotenbijeenkomst. PinkbijDuurstede houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is PinkbijDuurstede te Wijk bij Duurstede. PinkbijDuurstede legt alleen gegevens vast, die noodzakelijk zijn voor de organisatie van de lotgenotenbijeenkomsten en bewaart de gegevens tot maximaal zes maanden na de lotgenotenbijeenkomst.

PinkbijDuurstede gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van haar activiteiten om u te informeren over de lotgenotenbijeenkomst. Indien u geen prijs stelt op deze informatie, geef u dat dan schriftelijk door aan PinkbijDuurstede.

Op pinkbijduurstede.nl treft u links aan naar andere websites. PinkbijDuurstede is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die sites met persoonlijke informatie omgaan.
Lees hiervoor de privacyverklaring van de site die u bezoekt.

Op pinkbijduurstede.nl worden geen bezoekgegevens bijgehouden. PinkbijDuurstede maakt geen gebruik van cookies.

PinkbijDuurstede behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring.

Vragen
Heeft u vragen over de Privacyverklaring, neem dan contact met ons op via het contact formulier.