Aanmeldformulier Lotgenotenbijeenkomsten 2019

“Werk en re-integratie”

Let op: bijeenkomst 16 mei a.s. gaat niet door, in plaats daarvan de bijeenkomst op 10 oktober.

Voor de lotgenotenbijeenkomst van 10 oktober 2019, zijn zowel mensen met de diagnose borstkanker, als met andere vormen van kanker welkom.

Deze bijeenkomst staat in het teken van kanker en werk en de Arbobegeleiding tijdens en na het behandelproces. Geregeld horen wij dat de begeleiding van bedrijfsartsen tekortschiet en dat de werknemer (kanker/ex-kankerpatiënt) niet goed wordt begrepen. Bedrijfsartsen missen specifieke kennis en expertise over kanker, daardoor blijft er veel onduidelijk over de behandeling en gevolgen voor het werk en ze voelen zich onbegrepen.  


Jeanine Polman is de gastspreker voor deze bijeenkomst. Zij heeft zelf borstkanker gehad en is na haar behandelproces vanuit haar kennis en coachervaring gestart als re-integratiecoach bij Stap Nu. Stap Nu is een bedrijf dat in 15 jaar tijd is uitgegroeid tot een landelijk werkende organisatie met gecertificeerde coaches die getraind en ervaren zijn omtrent de thematiek kanker, chronisch ziek zijn en werk. 
In haar werk als re-integratiecoach begeleidt en ondersteunt zij, bij voorkeur vanaf de eerste diagnose, de werknemer en werkgever met advies, coaching en counseling. Ook verzorgt ze verzuimbegeleiding vanuit het UWV. Graag gaat zij met de deelnemers in gesprek over de mogelijkheden/onmogelijkheden in het begeleidingsproces. 

 

    

U ontvangt een kopie van deze aanmelding.